21st Century Skills

De doelstelling van Stichting 21st Century Skills is het thema gezond eten & bewegen op een laagdrempelige wijze geschikt maken voor kinderen en hun ouders/verzorgers. Uit onderzoek blijkt dat met name kinderen vanaf 4 jaar steeds minder groente en fruit eten.

Hoe? 

Stichting 21st Century Skills weet door de juiste samenwerkingsverbanden kwetsbare bevolkingsgroepen en hun directe omgeving te bereiken, waaronder in het bijzonder kinderen met overgewicht en hun ouders/verzorgers. Stichting 21st Century Skills zet in op het verschaffen van kennis en het beïnvloeden van houding waardoor het gedrag verandert, om zo optimaal en duurzaam te kunnen functioneren in de 21ste eeuw. Dit gaat Stichting 21st Century Skills doen door vooral online multimediale instrumenten in te zetten om zowel de ouders als de kinderen te bereiken. 

"Door middel van unieke, leuke, grappige en laagdrempelige content, die we verspreiden via Social Media (Instagram, Facebook en TikTok) en videoplatform YouTube maken we de doelgroep bewuster van de problemen die overgewicht veroorzaken. We verlagen hiermee de drempel om hulp te zoeken en bieden leuke informatie aan waar ouders/verzorgers direct iets me kunnen."